ניהול נכסים

*       ייעוץ בנושאי ניהול הנכסים והפקת רווחים ומיקסומם.
*       ייעוץ למנהלי אגפי נכסים בעיריות שונות ולמנהלי נכסים בחברות נדל"ן
        שונות.       
*       ליווי רצוף וצמוד לבעלי התפקידים מתחילת הפרוייקט ועד להשגת
        המטרות.   
*       ליווי תכנון בנושא תכניות מתאר שונות תוך בחינה של כלכליות התכנון
        בכל אחד משלביו ויצירת מנגנוני הגנה מובנים.