שמאות מקרקעין

משרדנו משלב ידע וניסיון רב אשר נצבר משנת 1972 בתחומים הבאים:    

*       הערכת שווי מגרשים ביעודים שונים.
*       הערכת מבני משרדים, מסחר, תעשיה ומלונאות, דירות וצמודי קרקע
        לעיסקאות מזומן ואחוזים (קומבינציה).           
*       הערכות לנכסים כנ"ל כפנויים ומוגנים.    
*       שומות לבטוחות, שומות לצורכי הנפקות לבורסה, שומות IFRS.     
*       הערכות לבתי משפט בנושאי הפקעות, תביעות פיצויים (סעיף 197)
        ותביעות אזרחיות הנוגעות למקרקעין.             
*       לוחות שומה לתכניות, שומות השבחה לוועדות מקומיות (בעיקר)
        ו"שומות אחרות".        
*       עריכת טבלאות שומה, הקצאות ואיזון לתכניות איחוד וחלוקה חדשה
        בהיקף נרחב ביותר.      
*       הערכת שטחים חקלאיים, מחוברים והשקעות בתשתית.        
*       הערכת נכסים ושטחים ציבוריים.